Školenia  Školenia v oblasti  kvality

 Školenia uzavreté a otvorené

 Praktické workshopy


Je potrebné neustále zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, pretože ľudia majú bezprostredný vplyv na úspech firmy. 

Vysoko kvalifikovaný personál veľmi jasným spôsobom prezentuje riešenia problémov pomocou  praktických  cvičení.  Naši školitelia využívajú  dlhoročné skúsenosti v automobilovom priemysle vďaka ktorým sú tieto školenia efektívne.  Účastníci nášho školenia môžu ľahko a jednoducho  využívať  nadobudnuté vedomosti pri plnení každodenných povinností.