Control & Rework


Kontrola kvality

Resident Engineering

CSL 1 a CSL 2


Všetci sme si vedomí toho, že kvalita je faktorom, ktorí je potrebné neustále zlepšovať. Veľký nátlak na dodávateľské firmy v automobilovom priemysle môže spôsobiť  nedostatky, ktoré v konečnom dôsledku zapríčinia chybovosť. Iba tím kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti kvality zabezpečí implementáciu nápravných opatrení. Pri využívaní systému „Just in Time“ práve rýchla  reakcie umožňuje minimalizovať  eventuálne náklady.

 

Resident Engineering

Resident Engineering je služba, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi klientom a dodávateľom. Jedným s najväčších dôvodov, ktorý túto komunikáciu sťažuje je vzdialenosť medzi klientom a dodávateľom. Využitie služby Resident Engineering umožňuje rýchlu reakciu a uľahčuje komunikáciu. Mať svojho zástupcu u klienta je nenahraditeľnou pomocou v prípade vyjasnenia akýchkoľvek otázok.  Naši inžinieri vďaka dlhoročnej spolupráci s klientmi  majú praktické vedomosti  a vynikajúce zručnosti v komunikácií so zástupcami zákazníka vo všetkých fázach procesu.